reklamní agentura Entity

CRM

Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je velmi užitečný nástroj pro shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. CRM umožňuje poznat a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky.

V dnešní době marketingoví odborníci čím dál více hovoří o tom, že je třeba změnit orientaci z produktů na zákazníky. Koneckonců jsou to právě zákazníci, kdo přináší peníze. Klíčovým termínem marketingu první poloviny minulého století bylo „4P“: výrobek, cena, umístění a propagace. Firmy zaměstnávaly týmy prodejců, kteří se snažili produkt protlačit na trh, ať už byl zájem trhu o něj jakýkoliv. V okamžiku, kdy se objevily první marketingové průzkumy, výrobci a prodejci se začínají spíše orientovat na to, co si trh žádá a vymýšlí podle toho takové produkty, které zákazníci používají proto, že jimi vyřeší své problémy nebo jim přinesou zjevný užitek. Moderními termíny dneška jsou tedy spíše náklady na zákazníka, hodnota zákazníka, komfort a komunikace. Určitě se i Vaše společnost zabývá těmito problémy:

  • Udržení stávajících zákazníků
  • Porozumění zákazníkům
  • Schopnost jim naslouchat
  • Identifikace klíčových procesů
  • Zvyšování spokojenosti zákazníků při zlepšování klíčových procesů
  • Tvorba marketingové strategie k udržení stávajících zákazníků a získání zákazníků nových
  • Schopnost oslovit nové zákazníky

Klíčem k efektivnímu řešení výše zmíněných problémů je úspěšná CRM iniciativa, které dosáhnete správnými a konzistentními daty o zákaznících, přístupnými on-line v celé IT infrastruktuře. Důležité je si uvědomit, že řešení CRM se dotýká prodeje, servisu i marketingu, a to při udržování spokojenosti zákazníka. Řízení vztahů se zákazníky je totiž strategie, která se orientuje na vybudování a podporu dlouhotrvajících vztahů se zákazníky. Není to tedy jen technologie, ale změna filosofie společnosti tak, aby důraz byl kladen na zákazníka. Na nedodržování této strategie havaruje většina implementací CRM.

CRM Microsoft Dynamics

Entity production úspěšně implementuje CRM systém Microsoft Dynamics CRM od společnosti Microsoft, který je špičkou v oblasti profesionálních komerčních CRM řešení.

Microsoft Dynamics CRM je plně integrovaný systém pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Microsoft Dynamics CRM umožňuje snadno vytvářet a udržovat jasný přehled o zákaznících, od prvního kontaktu přes vlastní prodej až po následné aktivity. Nástroje pro podporu procesů prodeje, marketingu a služeb zákazníkům a přirozená integrace s aplikací Microsoft Office Outlook činí ze systému Microsoft Dynamics CRM rychlé, flexibilní a dostupné řešení.

Microsoft Dynamics CRM vám pomůže zajistit soustavné zdokonalování každodenních obchodních procesů.

Microsoft Dynamics CRM je komplexní řešení pro řízení zákaznických vztahů, které poskytuje veškeré nástroje a funkce potřebné pro vytvoření a udržení dobrého přehledu o zákaznících, od prvního kontaktu, přes prodej až po následnou péči o klienta. S moduly Prodej, Marketing a Servis Microsoft Dynamics CRM nabízí funkce a možnosti k lepšímu zacílení nových zákazníků, správě marketingových kampaní, řízení obchodních aktivit a řešení a eskalaci servisních případů. Microsoft Dynamics CRM umožňuje udržovat zákaznické informace na jednom místě, podporuje týmovou práci a pomáhá v plnění úkolů v rámci nastavených firemních procesů.

Své zákazníky můžete rozdělit do různých segmentů a ty pak následně využít při marketingových aktivitách s uplatněním nástroje workflow.

Systém nabízí komplexní přehled o zákaznících online i offline a nástroje pro obchodníky, kteří mohou v reálném čase pracovat se zájemci, zjišťovat příležitosti ke křížovému a následnému prodeji a uzavírat tak rychleji více obchodů. Součástí systému Microsoft Dynamics CRM je například: Rychlejší reakce na požadavky zákazníků, schopnost vyjít vstříc potřebám klientů a poskytovat efektivní péči přispívají kbudování dlouhodobých, výhodných vztahů se zákazníky.

CRM, Microsoft Dynamics